Om Roskilde STJERNE Lege

BAGGRUND

Arrangørerne, inkl. initiativtager Klub Roskilde Øst, ønsker at markere sig over for børn, forældre, idrætsforeninger og offentligheden, som samarbejds-søgende og åbne organisationer, der sætter børns og unges trivsel først, også på den lange bane. Vi vil understøtte sammenhængskraften og fællesskabet i vores område. Vi vil skabe et årligt tilbagevendende idrætsstævne i fællesskab med idræts-foreninger og partnere.


Vi planlægger med 500 - 1.000 deltagere i år 2022, som alle er fra 3.-6. klassetrin (alder 9-13 år) og medlemmer i Klub Roskilde Øst, Klub Roskilde Midt eller Klub Roskilde Vest. I tillæg deltager et antal klub medlemmer fra 7.-9. klassetrin (alder 13-16 år) i STJERNE for en dag.


Roskilde STJERNE Lege henter inspiration bl.a. fra Klassekampen i Allerød, Furesø STJERNE Lege og Skole OL.
FORMÅL
Formålet er at åbne en verden med masser af fysisk aktivitet for de unge og udbrede erkendelser om aktuelle muligheder indenfor breddeidrætsmiljøet i Roskilde Øst, Midt og Vest. Klubbernes medlemmer skal ud at røre sig, de skal opleve det sunde og sjove i at dyrke sport, de skal udbygge deres sociale relationer og opsøge nye communities, hvor der er rart at være.


Under Roskilde STJERNE Lege præsenteres og afprøves forskellige idrætsgrene i samarbejde med lokale idræts-foreninger, som typisk tilbyder sæson-hold, hvor børn og voksne kan dyrke aktiviteterne jævnligt i et foreningsfælleskab.


Roskilde STJERNE Lege rådgives af Roskilde Idræts Union ved formand

Frank Veje Jakobsen i forhold til deltagende idrætsforeningers bidrag og udbytte af stævnet. Læs RIU nyhedsbrev.

Roskilde STJERNE Lege rådgives af Kultur og Idræt ved Nicolas Folke Sørensen i Roskilde Kommune i forhold til koordinering med andre idrætstilbud og arrangementer.


OM Roskilde STJERNE Lege


 

Til deltagende idrætsforeninger

FORVENTNINGER

På STJERNE Lege stævnedagen skal mindst én voksen instruktør (18+ år), som er tilknyttet idrætsforeningen, afvikle et 45 min. program, som introducerer foreningen og relevante idrætsgren for min. 10-25 børn ad gangen. Programmet gentages 4-6 gange i løbet af stævnet, typisk kl. 10-15. Programmet kan indeholde et element af konkurrence mellem de besøgende grupper. Programmet udarbejdes på forhånd af instruktøren, evt. i samarbejde med en konsulent fra STJERNE Lege og/eller DGI efter aftale.


Idrætsforeningen medbringer nødvendigt udstyr til afvikling af programmet. STJERNE Lege er behjælpelig med kontakt til relevant idrætsforbund og/eller kommunale myndigheder ang. lån eller leje af udstyr. Mange idrætsforeninger vælger at deltage med flere end én instruktør.TILBUD

En konsulent fra STJERNE Lege, og evt. efter særlig aftale et specialforbund, støtter idrætsforeningens udarbejdelse af 45 min. program, baseret på lignende programmer fra tilsvarende stævner. Instruktøren støttes under afvikling af programmet af et antal børn på 7. klassetrin, som har tilvalgt opgaven gennem Klub Roskilde og evt. har mødtes med instruktøren i idrætsforeningen inden stævnedagen.


En konsulent fra Roskilde STJERNE Lege, eller evt. efter særlig aftale, Klub Roskilde og/eller Roskilde Kommune, er behjælpelig med markedsføring af idrætsforeningens sæson-tilbud overfor stævnets gæster, herunder design af flyer og eksponering på roskilde.STJERNElege.dk, se eksempel.STJERNE for en dag [fra forår 2022]

Børnene på 7. klassetrin afslutter under Roskilde STJERNE Lege deres STJERNE for en dag forløb, og det er centralt i projektet, at STJERNE for en dag deltagerne af Roskilde STJERNE Lege og idrætsforeningen motiveres til at overveje en efterfølgende tilknytning til idrætsforeningen, som menigt medlem og/eller i en rolle som assistenttræner eller frivillig på anden vis.


I løbet af de 4-6 gange, som idrætsforeningens program afvikles på stævnedagen, skal STJERNE for en dag deltagerne påtage sig et større og større ansvar - under vejledning af idrætsforeningens chef-instruktør.


 

Om STJERNE for en dag