STJERNE for en dag

                    Umage
Team                                 Integritet


                   EmpatiEjerskab                 Vedholdenhed


STJERNE for en dag

Foto: www.henrikkristensen.dk


STJERNE for en dag faciliterer udvikling af faglige, personlige & sociale kompetencer

DANNELSE:

0. klassetrin - STJERNE Cup

1. klassetrin - STJERNE Cup

2. klassetrin - STJERNE Cup

3. klassetrin - STJERNE Cup

4. klassetrin - STJERNE Cup og STJERNE Lege

5. klassetrin - STJERNE Cup og STJERNE Lege

6. klassetrin - STJERNE Cup og STJERNE Lege


UDDANNELSE:

6. klassetrin - Coach ved STJERNE Cup

7. klassetrin - Tutor for yngre elever

8. klassetrin - Coach ved STJERNE Cup

9. klassetrin - Assistenttræner ved STJERNE Lege

Studerende  - Cheftræner ved STJERNE Lege

Studerende  - Stævneleder ved STJERNE Cup

STJERNE Cup, STJERNE Lege og Tutor events danner rammerne for uddannelsesforløbene i skolerne. Et meget  væsentligt element af STJERNE for en dag uddannelsen er netop, at uddannelsen afsluttes med en praktisk lektion i rammer hvor det virkeligt gælder, det er ikke kun rollespil.


STJERNEPRISEN: Hæderspris som støtter op om positiv adfærd og et godt miljø i idrætsforeningerne


Forløbene baseres på et fælles værdisæt omkring 6 personlige egenskaber. Helt centralt er dét, at være

et ordentligt menneske:


  • Vedholdenhed - Positiv stædighed og tro på egne evner
  • Integritet          - Personlig troværdighed hvor værdier og handling matcher
  • Ejerskab          - Acceptér eget ansvar og skyd ej skylden på andre
  • Umage             - Acceptér at fejle og via kontinuerlig udvikling, at være den bedste version af sig selv
  • Team                - Smittende, positiv entusiasme og ydmyghed
  • Empati             - Vær et ærligt, hjerteligt, hjælpsomt, ordentligt, empatisk menneske